Therapie Hilversum
telefoonnummer therapeut hilversum 06 - 0000 0000
e-mailadres therapie hilversum info@therapiehilversum.com
therapie hilversum

Therapie bij traumaverwerking in Hilversum

Omdat trauma's en de gevolgen van trauma's vaak niet herkend worden, willen we je hier wat uitgebreider over informeren. Sommige ervaringen in je leven kunnen zo ingrijpend zijn dat je deze op het moment zelf niet kunt verwerken. Je kunt hierbij denken aan mishandeling of verwaarlozing, grensoverschrijdende (seksuele) ervaringen, plotseling overlijden van iemand die je lief is. Ook ziekte, ziekenhuisopnames, pesten, of ernstige psychische klachten van ouders kunnen traumatisch zijn.

Onze psychische overlevingsmechanismes helpen ons dan de onmacht te onderdrukken en ons leven zo goed en zo kwaad als het gaat voort te zetten. De ervaring en de bijbehorende gevoelens worden dan weggestopt, gebagatelliseerd, of ontkend. Soms vermijden mensen situaties die hen aan die ervaring herinneren.

Traumatische ervaringen hebben zonder dat je dit zelf beseft veel invloed op je leven. Zo hebben mensen als gevolg hiervan vaak weinig zelfvertrouwen, last van schuld en schaamte gevoelens, raken ze snel overstuur van alledaagse situaties of voelen ze zich eenzaam, somber en angstig.

Mensen met traumatische ervaringen hebben meer dan gemiddeld problemen bij het aangaan van sociale relaties, het innemen van een maatschappelijke plek en het vinden en behouden van werk. Ze zijn extra kwetsbaar bij life-events, als scheiding, geboorte of verlies. Jezelf veroordelen of verwijten maken over het niet slagen van wat je wilt bereiken, komt veel voor. Je begrijpen niet waarom het maar niet wil lukken.

Door sommige gebeurtenissen kunnen oude trauma geactiveerd worden. Je kunt dan last krijgen van herbelevingen, depressieve gevoelens, onverklaarbare angsten of paniekaanvallen. Vaak slaap je dan slecht en kan je gevoelig zijn voor verslavingen.

Therapeutische begeleiding kan je helpen de relatie tussen je huidige klachten en de traumatische ervaringen te verhelderen. Hierdoor leer je jezelf beter begrijpen en wordt het makkelijker om milder naar jezelf te zijn. Vanuit deze mildheid ontstaat er ruimte om in de veiligheid van het contact met je therapeut weggestopte gevoelens als verdriet, boosheid en onmacht te verwerken en een plek te geven. Zo kom je stap voor stap meer toe aan leven in plaats van te overleven.

Heb je nog vragen?

contact hilversum therapie

Deel onze website: