Therapie Hilversum
telefoonnummer therapeut hilversum 06 - 26 888 955
e-mailadres therapie hilversum info@therapiehilversum.com
therapie hilversum

Informatie over onze Beroepcode

De therapeuten van Therapie Hilversum zijn HBO-opgeleid en gecertificeerd. Als gestaltherapeut en dramatherapeut zijn we aangesloten bij onze beroepsverenigingen.

De beroepscodes van deze beroepsverenigingen stellen strenge ethische, inhoudelijke en praktische eisen aan de beroepsuitoefening. Het lidmaatschap van de beroepsverenigingen waarborgt de kwaliteit van onze hulpverlening. Beide beroepsverenigingen hebben een klachtencommissie waar je in geval van een geschil een beroep op kunt doen. Wil je hierover meer lezen, klik dan op de links onder aan de pagina.
 

Privacy en geheimhouding

Alles wat je in de behandeling met ons bespreekt is strikt vertrouwelijk. Als therapeuten hebben we een geheimhoudingsplicht. Informatie wordt uitsluitend met je nadrukkelijke toestemming of op jouw verzoek aan derden verstrekt. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat persoonlijke informatie aan bijvoorbeeld een zorgverzekeraars wordt doorgegeven.
 

Beroepsverenigingen en koepelorganisaties

Barbara Pestana is aangesloten bij:
NVDT Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie
FVB Federatie voor Vaktherapeutische beroepen lidmaatschapnr. 4403

Barbara Pompe is aangesloten bij:
NBGT Nederlandse Beroepsvereniging van GestaltTherapeuten,
EAGT Europian Association of GestaltTherapists, lidmaatschapnr. 13-602
EAGT Gestalt supervisor
RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg lidmaatschapnr 801050R
 

Onze AGB- Codes als zorgverleners

Barbara Pestana: 90-19301 /90-040905
Barbara Pompe: 90-10080/ 90-031197

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg nederlandse beroepsvereniging voor gestalt therapeuten Federatie Vaktherapeutische Beroepen Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie

Heb je nog vragen?

contact hilversum therapie

Wij zijn lid van:
nederlandse beroepsvereniging voor gestalt therapeuten psychologen Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Deel onze website: